ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ SUSTAINABILITY

Βιωσιμότητα

1 πλανήτης, 5 χρόνια και 4 στόχοι για μεγαλύτερη βιωσιμότητα.

 Αυτό θέλουμε να πετύχουμε μέχρι το 2025

Αγαπάμε και ασπαζόμαστε τη βιωσιμότητα. Γι' αυτό είναι σημαντικό για εμάς να αναπτύσσουμε συνεχώς περαιτέρω και να συμβάλλουμε στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και των αποβλήτων και στην υποστήριξη αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και προστασίας του περιβάλλοντος. Με βιώσιμες εγκαταστάσεις και διαδικασίες παραγωγής, φιλικές προς το περιβάλλον συσκευασίες, δίκαιους μισθούς και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας παγκοσμίως, θέλουμε να ενισχύσουμε την οικολογική και κοινωνική μας βιωσιμότητα.

Στην Αποστολή 2025, τη στρατηγική μας για την αειφορία, έχουμε επισημάνει τέσσερις σημαντικούς στόχους βιωσιμότητας που θέλουμε να επιτύχουμε έως το 2025: Μείωση του άνθρακα, μείωση των αποβλήτων, προστασία των ανθρώπων, προστασία της φύσης. Με τους στόχους και τα έργα μας, συμβάλλουμε στην επίτευξη και των 17 στόχων των Ηνωμένων Εθνών για βιώσιμη ανάπτυξη.

 

Επιστροφή στο ιστολόγιο